• Ubezpieczenie NNW

  Ubezpieczenie NNW, czyli odpowiednia ochrona naszych pasażerów i nas kierowców

  W momencie podpisania umowy o z ubezpieczeniem o ochronie naszego pojazdu przy pomocy polisy OC wielu kierowców jednocześnie zastanawia się, czy nie rozszerzyć zakresu ochrony przykładowo o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Właśnie dzisiaj skupimy się na ubezpieczeniu NNW, która obejmuje zarówno samego kierowcę, jak i jego pasażerów, lecz wszystko jest uzależnione od podpisanej umowy i zawartych w niej informacji dotyczących zakresu ochrony. Jest to jedno z kilku ubezpieczeń dobrowalnych, więc to my decydujemy czy będziemy za nie płacić, czy też nie. W wielkim skrócie do czynienia z wypłatą środków będziemy mieli tylko wtedy, gdy osoby ubezpieczone doznają uszczerbku na zdrowiu poprzez wypadek związany z ruchem pojazdów. Nie da nie tego ubezpieczenia przypisać do konkretnych person. Ochroną zostaną objęte jedynie te osoby, które uczestniczyły w wypadku i dlatego mają uszczerbek na zdrowiu. Można ubezpieczenie NNW (https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-nnw-dlaczego-warto-je-kupic/) porównać do ubezpieczenia autocasco, lecz w drugim przypadku ochrona zostaje przypisana do konkretnego pojazdu, a w pierwszy scenariuszu do podróżujących pasażerów wraz z kierowcą. Jest to w pewnym sensie dodatkowa ochrona, która może się sprawdzić, kiedy w określonym scenariuszu podstawowe ubezpieczenie OC nie zadziała. Co więcej, odszkodowanie z NNW wypłacisz niezależnie od odszkodowania przysługującego z polisy OC oraz innych umów ubezpieczenia

  Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

  Polisa NNW zazwyczaj gwarantuje wypłacenie środków, kiedy

  • dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, zarówno dotyczy do pasażerów, jak i kierowcy,
  • jeżeli dojdzie do wypadku, ale pojazd nie uczestniczył bezpośrednio w ruchu drogowym, czyli podczas postoju, wsiadania/wysiadania, załadunku albo wyładunku.

  Polisa dodatkowo może zwrócić koszty zakupu protez oraz środków pomocniczych, diety szpitalnej, przeszkolenia zawodowego inwalidów i rekompensuje nie zdolność do wykonywania pracy.

  Czy warto kupować ubezpieczenie NNW?

  Skoro już wiemy, czy dokładnie jest ubezpieczenie NNW to zastanówmy się, czy warto zapłacić tę kilka złotych więcej? Odpowiedź jest tylko jedna i brzmi ona “Zdecydowanie tak”. Zachęcić do zakupu może nas szeroki zakres ochrony kierowcy czy jego pasażerów. Poza tym polisa gwarantuje nam wypłacalne świadczenie finansowe, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wydarzenia przewidzianego w polisie. Należy bowiem wiedzieć, że gdy dojdzie do wypadku, na wypłatę odszkodowania z obowiązkowej polisy OC liczyć mogą jedynie poszkodowani.

   

   

 • Ubezpieczenie NNW

  Czym jest ubezpieczenie NNW i co wchodzi w jego zakres?

  Coraz więcej osób korzysta z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Jest to produkt, który pozwala uzyskać wsparcie w przypadku uszkodzenia ciała na skutek zdarzenia na drodze. Może to dotyczyć zarówno kierowcy, jak i wszystkich pasażerów. Dlatego ubezpieczenie NNW stanowi ochronę całej rodziny właściciela auta.

  Ubezpieczenie OC i NNW

  Każdy kierowca w Polsce musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to podstawowa forma ochrony w przypadku kolizji lub wypadku na drodze. Zakres ubezpieczenia OC jest określony w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odszkodowania są wypłacane zarówno po uszkodzeniu pojazdu, jak i po zaistnieniu obrażeń ciała. Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

  Ubezpieczenie NNW działa inaczej. Chroni od szkód, które powstaną podczas korzystania z samochodu. Dotyczy sytuacji, gdy zdarzenie na drodze spowoduje uszkodzenie ciała lub dojdzie do zgonu poszkodowanego. Niektóre firmy ubezpieczeniowe pozwalają objąć ochroną tylko kierowcę, inne oferują produkty zabezpieczające także pasażerów. Wysokość świadczenia pieniężnego zależy od uszczerbku na zdrowiu, jaki został poniesiony przez osoby poszkodowane.

  Dobrowolna ochrona

  Ta forma ubezpieczenia jest dobrowolna, dlatego ubezpieczyciele tworzą różne warianty, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli aut. Ochroną można objąć zdarzenia drogowe, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pozwala to planować dłuższe wyjazdy bez obaw o konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Polisa ubezpieczenia NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania niezależnie od tego, czy kierowca zostanie uznany za sprawcę wypadku, czy za jedną z osób poszkodowanych. Warto też wiedzieć, że jeśli poszkodowani mają kilka polis NNW, otrzymają wypłatę odszkodowania z kilku źródeł.

  Różny zakres ubezpieczenia

  Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto sprawdzić, jaki zakres ochrony proponuje konkretna firma. Ubezpieczenie NNW działa w sytuacji uszkodzenia ciała, ale jego wysokość zależy od dokumentacji medycznej. Do firmy ubezpieczeniowej należy dostarczyć wszelkie wyniki badań, jak również dowody wykonania zabiegów lub operacji i na tej podstawie obliczane jest należne świadczenie. Firmy stosują specjalne tabele, które za określony uszczerbek na zdrowiu naliczają różne kwoty odszkodowania. Ubezpieczenie NNW może obejmować pokrycie kosztów transportu medycznego, leczenia lub niezbędnej rehabilitacji. Polisa może brać pd uwagę koszty zakupu sprzętu medycznego lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, które usuną blizny powstałe po wypadku.

  Firmy ubezpieczeniowe oferują różne warianty polis NNW. Tylko dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia daje pewność, że wybieramy produkt dostosowany do naszych potrzeb. W przeciwnym razie może okazać się, że wykupimy ubezpieczenie NNW, które nie pozwoli skutecznie zlikwidować skutków kolizji drogowej.

   

   

 • Ubezpieczenie NNW

  Działanie i zakres dobrowolnego ubezpieczenia NNW

  Ubezpieczenie NNW (superpolisa.pl) jest dobrowolną polisą, która ma za zadanie chronić kierowcę i pasażerów auta. Ma zastosowanie po wystąpieniu kolizji lub wypadku na drodze. Uzyskanie odszkodowania nie zawsze jest proste, bo zależy od wielu czynników. Zakres ubezpieczenia NNW może być różny i nie obejmuje wszystkich możliwych do wystąpienia sytuacji drogowych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej propozycjom firm ubezpieczeniowych.

  Ochrona kierowcy i pasażerów

  Skrót NNW oznacza następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, w przeciwieństwie do polisy odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie jest wypłacane w sytuacji, gdy na skutek wypadku poszkodowany poznał uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia lub poniósł śmierć. Ubezpieczenie NNW może obejmować zarówno kierowcę, jak i wszystkich pasażerów przebywających w samochodzie.

  Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju i nasilenia obrażeń. Pełna kwota jest zazwyczaj wypłacana tylko w przypadku śmierci. W innych sytuacjach firmy ubezpieczeniowe stosują specjalne tabele określające kwoty świadczeń za konkretne obrażenia. Wszystkie ważne informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Skutki różnych zdarzeń na drodze

  Warto wiedzieć, że ubezpieczenie NNW może obejmować następstwa sytuacji, które nie są bezpośrednio związane z ruchem pojazdu. Dotyczy to takich kwestii jak wsiadanie lub wysiadanie z samochodu, postój lub naprawę, garażowanie, a także załadunek i rozładunek pojazdu. Dzięki temu jest to produkt gwarantujący ochronę podczas zdarzeń drogowych, które niekoniecznie są spowodowane naszym działaniem.

  Nie istnieją urzędowe wytyczne, jakimi powinny kierować się firmy podczas tworzenia ofert ubezpieczenia NNW, dlatego każda firma ubezpieczeniowa ma własne sposoby na określenie wysokości odszkodowania. W zależności od wariantu ubezpieczenia może ono pokryć zakup leków, sprzętu medycznego oraz akcesoriów niezbędnych w okresie rehabilitacji i rekonwalescencji. Niektórzy ubezpieczyciele zapewniają pokrycie kosztów kilkudniowej hospitalizacji, czasowej niezdolności do pracy, jak również kosztu transportu zwłok i organizacji pogrzebu.

  Wysokość składki ubezpieczeniowej

  Wysokość składki ubezpieczenia NNW zależy od czynników, takich jak wiek kierowcy, rodzaj posiadanego samochodu i jego przeznaczenie. Firmy biorą pod uwagę historię ubezpieczenia, okres trwania ochrony, sumę ubezpieczenia oraz sposób wnoszenia opłat. Wielu ubezpieczycieli pozwala na opłatę składek w korzystnych ratach lub w pakietach wraz z ubezpieczeniem OC i AC. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zakup samochodu jest finansowany kredytem bankowym. Kredytodawca często wymusza zakup pełnego pakietu ubezpieczeń, który może być też najkorzystniejszy z punktu widzenia wysokości rocznej składki ubezpieczenia NNW. W każdym wypadku, przed podpisaniem umowy, warto sprawdzić oferty kilku firm, aby wybrać najlepszy wariant do swoich potrzeb.