Ubezpieczenie NNW

Czym jest ubezpieczenie NNW i co wchodzi w jego zakres?

Coraz więcej osób korzysta z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Jest to produkt, który pozwala uzyskać wsparcie w przypadku uszkodzenia ciała na skutek zdarzenia na drodze. Może to dotyczyć zarówno kierowcy, jak i wszystkich pasażerów. Dlatego ubezpieczenie NNW stanowi ochronę całej rodziny właściciela auta.

Ubezpieczenie OC i NNW

Każdy kierowca w Polsce musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to podstawowa forma ochrony w przypadku kolizji lub wypadku na drodze. Zakres ubezpieczenia OC jest określony w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odszkodowania są wypłacane zarówno po uszkodzeniu pojazdu, jak i po zaistnieniu obrażeń ciała. Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

Ubezpieczenie NNW działa inaczej. Chroni od szkód, które powstaną podczas korzystania z samochodu. Dotyczy sytuacji, gdy zdarzenie na drodze spowoduje uszkodzenie ciała lub dojdzie do zgonu poszkodowanego. Niektóre firmy ubezpieczeniowe pozwalają objąć ochroną tylko kierowcę, inne oferują produkty zabezpieczające także pasażerów. Wysokość świadczenia pieniężnego zależy od uszczerbku na zdrowiu, jaki został poniesiony przez osoby poszkodowane.

Dobrowolna ochrona

Ta forma ubezpieczenia jest dobrowolna, dlatego ubezpieczyciele tworzą różne warianty, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli aut. Ochroną można objąć zdarzenia drogowe, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pozwala to planować dłuższe wyjazdy bez obaw o konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Polisa ubezpieczenia NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania niezależnie od tego, czy kierowca zostanie uznany za sprawcę wypadku, czy za jedną z osób poszkodowanych. Warto też wiedzieć, że jeśli poszkodowani mają kilka polis NNW, otrzymają wypłatę odszkodowania z kilku źródeł.

Różny zakres ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto sprawdzić, jaki zakres ochrony proponuje konkretna firma. Ubezpieczenie NNW działa w sytuacji uszkodzenia ciała, ale jego wysokość zależy od dokumentacji medycznej. Do firmy ubezpieczeniowej należy dostarczyć wszelkie wyniki badań, jak również dowody wykonania zabiegów lub operacji i na tej podstawie obliczane jest należne świadczenie. Firmy stosują specjalne tabele, które za określony uszczerbek na zdrowiu naliczają różne kwoty odszkodowania. Ubezpieczenie NNW może obejmować pokrycie kosztów transportu medycznego, leczenia lub niezbędnej rehabilitacji. Polisa może brać pd uwagę koszty zakupu sprzętu medycznego lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, które usuną blizny powstałe po wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe oferują różne warianty polis NNW. Tylko dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia daje pewność, że wybieramy produkt dostosowany do naszych potrzeb. W przeciwnym razie może okazać się, że wykupimy ubezpieczenie NNW, które nie pozwoli skutecznie zlikwidować skutków kolizji drogowej.