Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW, czyli odpowiednia ochrona naszych pasażerów i nas kierowców

W momencie podpisania umowy o z ubezpieczeniem o ochronie naszego pojazdu przy pomocy polisy OC wielu kierowców jednocześnie zastanawia się, czy nie rozszerzyć zakresu ochrony przykładowo o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Właśnie dzisiaj skupimy się na ubezpieczeniu NNW, która obejmuje zarówno samego kierowcę, jak i jego pasażerów, lecz wszystko jest uzależnione od podpisanej umowy i zawartych w niej informacji dotyczących zakresu ochrony. Jest to jedno z kilku ubezpieczeń dobrowalnych, więc to my decydujemy czy będziemy za nie płacić, czy też nie. W wielkim skrócie do czynienia z wypłatą środków będziemy mieli tylko wtedy, gdy osoby ubezpieczone doznają uszczerbku na zdrowiu poprzez wypadek związany z ruchem pojazdów. Nie da nie tego ubezpieczenia przypisać do konkretnych person. Ochroną zostaną objęte jedynie te osoby, które uczestniczyły w wypadku i dlatego mają uszczerbek na zdrowiu. Można ubezpieczenie NNW (https://superpolisa.pl/faq/ubezpieczenie-nnw-dlaczego-warto-je-kupic/) porównać do ubezpieczenia autocasco, lecz w drugim przypadku ochrona zostaje przypisana do konkretnego pojazdu, a w pierwszy scenariuszu do podróżujących pasażerów wraz z kierowcą. Jest to w pewnym sensie dodatkowa ochrona, która może się sprawdzić, kiedy w określonym scenariuszu podstawowe ubezpieczenie OC nie zadziała. Co więcej, odszkodowanie z NNW wypłacisz niezależnie od odszkodowania przysługującego z polisy OC oraz innych umów ubezpieczenia

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW zazwyczaj gwarantuje wypłacenie środków, kiedy

  • dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, zarówno dotyczy do pasażerów, jak i kierowcy,
  • jeżeli dojdzie do wypadku, ale pojazd nie uczestniczył bezpośrednio w ruchu drogowym, czyli podczas postoju, wsiadania/wysiadania, załadunku albo wyładunku.

Polisa dodatkowo może zwrócić koszty zakupu protez oraz środków pomocniczych, diety szpitalnej, przeszkolenia zawodowego inwalidów i rekompensuje nie zdolność do wykonywania pracy.

Czy warto kupować ubezpieczenie NNW?

Skoro już wiemy, czy dokładnie jest ubezpieczenie NNW to zastanówmy się, czy warto zapłacić tę kilka złotych więcej? Odpowiedź jest tylko jedna i brzmi ona “Zdecydowanie tak”. Zachęcić do zakupu może nas szeroki zakres ochrony kierowcy czy jego pasażerów. Poza tym polisa gwarantuje nam wypłacalne świadczenie finansowe, w razie wystąpienia nieszczęśliwego wydarzenia przewidzianego w polisie. Należy bowiem wiedzieć, że gdy dojdzie do wypadku, na wypłatę odszkodowania z obowiązkowej polisy OC liczyć mogą jedynie poszkodowani.